ČeštinaEnglishPolskiDeutschSlovenčinaFrançaisEspañol
0.00 €
0
 
 
 

Dinitrol Dröhnex 440 500ml Grey

 • Manufacturer: Dinitrol 
   
 • Product code:11047
   
 • Availability:in stock 9 pcs
   
 • Our price without VAT:5.86 € / pcs
   
 • Our price with VAT 21%:7.09 €
   
 •  pcs 
   
  Dinitrol Dröhnex 440 500ml Grey
   
   
  DINITROL 440 Ochrana proti ošštěrkování karoserii vozidel (šedý)

  Charakteristika:
  DINITROL 440 je trvalá ochrana karosérie proti „ošštěrkování“ a korozi na bázi kaučuku, umělých hmot a umělé pryskyřice s možžností přelakování. Vykazuje i antikorozní vlastnosti. Tvoří výrazně plastickou až hrubou povrchovou strukturu (dle parametrù stříkání). Neobsahuje žžádná agresivní rozpouštědla a snṚí se s PVC ochranami podvozků vozidel. Po uschnutí je vzniklá černá vrstva rovn쾞 odolná proti čističům za studena. DINITROL 440 je pro své vlastnosti vhodný zejména pro dlouhodobou ochranu podvozkù vozidel, podběhů, spodních částí prahů dveří a spoilerů atd., tedy vššude tam, kde se uplatní hrubšší struktura povrchu. DINITROL 440 je rovn쾞 vynikající odhlučňovací prostředek pro vnitřní prostory vozidel jako je zavazadlový prostor, motorový prostor atd., tedy tam, kde bitumenové výrobky jsou nežžádoucí.

  Oblast použžití :
  DINITROL 440 se použžívá pro dlouhodobé oššetření a opravy na podvozkových, ale i viditelných částech vozidel. Chrání podvozky, podběhy, vnitřní strany blatníkù ale i spoilery, nárazníky a ostatní části vozidla proti ošštěrkování kameny. V případì proražžení vrchního okrasného laku zabrání DINITROL 440 svou pružžností pošškození vrstvy až na základní plech a následné korozi. Můžže být použžit ve výrobě i při vššech opravách na vozidlech, přívěsech, karavanech a pod.

  Aplikace:
  DINITROL 440 se musí před použžitím v dóze (kartuši) dobře protřepat a rozpracovat. U spreje se musí protřepávat obsah tak dlouho, ažž se uvolní vložžená míchací kulička a ješště intenzivně následně. Po použžití spreje je nutno jej obrátit dnem vzhůru a trysku krátce prostříknout hnacím plynem (jinak dojde k jejímu ucpání ztvrdlým materiálem).
  Aplikace je možžná rovn쾞 pomocí AIRLSS zařízení. Povrch oššetřovaný DINITROLem 440 musí být suchý, odmaštěný a bez ššpíny. Stříkání se provádí pistolí UBS respektive DINITROL DCS s tlakovou nádobou při tlaku 4-5 bar. Optimální vzdálenost pistole od předmětu při nástřiku je cca 30 cm. Aby byla dosažžena dobrá ochrana a proti ošštěrkování a korozi, je nutné nanést tlošušku vrstvy mokrého materiálu alespoň 1-2 mm v závislosti na zatížžení místa abrazí. V oblastech větššího namáhání (např. podběhy) lze nanést většší tlouššku vrstvy opakovaným nástřikem. Dobře proschlý povrch ochranné vrstvy DINITROLu 440 je přelakovatelný akrylátovými i jinými lakovacími systémy (po odzkouššení). Teplý vzduch zkracuje dobu schnutí.
  Omezující pokyny: nenanṚet na brzdové bubny, hnací hřídele, brzdové destičky nebo i na výfukový systém.

  TECHNICKÁ DATA:
  Barva: šedá
  Báze: kaučuk, umělá pryskyřice
  Konzistence: lehce stříkatelný
  Hustota při 20°C: 920 kg/m3
  Viskozita při 20°C: cca 700 mPas
  Obsah pevných částic: 42 %
  Síla mokrého filmu. 1-2 mm podle „zát쾞e“
  Teplotní stálost: -20°C - +90°C
  Doba schnutí: 30 minut
  Plné proschnutí: 8 hod.
  Přelakovatelný: po 20-30 minutách
  Odstranitelnost, ředění, čišštění: technický benzin
  Odolnost proti: voda, sůl, povětrnostní vlivy
  Skladování: při teplotách +15°C až +25°C
   
   
  Do you have any questions on this item? Do not hesitate and ask us.
  *
   
   
  *

  (please enter the result in order to protect against abuse)
   
   
  ČeštinaEnglishPolskiDeutschSlovenčinaFrançaisEspañol
  0
  Currency

  Indicative exchange rate:
  EUR  (1 EUR) 26.5 Kč

   
  © ColorShop.cz
  « Previous
  Next »