ČeštinaAngličtinaPolštinaNěmčinaSlovenštinaFrancouzštinaŠpanělština
0.00 €
0
 
 
 

Sika Primer-3 N 1000ml

 • Manufacturer: SIKA 
   
 • Product code:417302
   
 • Availability:in stock 0 pcs
   
 • Our price without VAT:29.00 € / pcs
   
 • Our price with VAT 21%:35.09 €
   
 •  pcs 
   
  Sika Primer-3 N 1000ml
   
   

  Sika® Primer-3 N


  POPIS PRODUKTU
  Sika® Primer-3 N je 1komponentní penetrační nátěr, na rozpouštědlové bázi.

  POUŽITÍ
  Sika® Primer-3 N je navržen jako penetrační nátěr pod produkty řady Sikaflex®, SikaHyflex®, SikaBond® a Sikasil® aplikovaných na porézní podklady (např. beton) a kovové povrchy.

  VLASTNOSTI / VÝHODY
  ▪ Snadná aplikace
  ▪ Vodu odpuzující účinek
  ▪ Krátký odvětrací čas

  INFORMACE O PRODUKTU
  Chemická báze: 1komponentní epoxidová pryskyřice, na rozpouštědlové bázi.
  Balení: 250 ml, 1 l a 5 l
  Barva: Transparentní.
  Skladovatelnost: Sika® Primer-3 N má trvanlivost 9 měsíců od data výroby, pouze pokud je skladován v originálních, neotevřených a nepoškozených obalech, a pokud jsou splněny podmínky skladování.
  Podmínky skladování: Sika® Primer-3 N musí být skladován v suchu, chráněn před přímým slunečním zářením a za teplot od +5 °C do +25 °C.
  Objemová hmotnost: ~ 1,00 kg/l (ISO 2811-1)
  Obsah sušiny: ~ 34 %
  Viskozita: ~ 10 mPa*s (ISO 3219)

  APLIKAČNÍ INFORMACE
  Spotřeba:                                   Vydatnost     Běžných metrů z 1 litru
                         Porézní podklady    5 m2          250 m
                         Neporézní podklady 8 m2          400 m

  Teplota vzduchu v okolí   +5 °C až +40 °C, min. 3 °C nad rosným bodem

  INSTRUKCE PRO APLIKACI

  PŘÍPRAVA PODKLADU
  Podklad musí být čistý, suchý, pevný, soudržný, bez volných a pískových částic, bez prachu a nečistot, nátěrů, olejů a mastnoty, vrstvy cementového mléka
  apod.

  ZPŮSOBY APLIKACE / NÁŘADÍ
  Aplikujte Sika® Primer-3 N pomocí čistého štětce nebo válečku na podklad. Sika® Primer-3 N stačí aplikovat pouze 1x. Po každém použití ihned pevně uzavřete nádobu se Sika® Primer-3 N.

  ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ
  Očistěte veškeré použité nářadí a aplikační vybavení ihned po aplikaci. Vytvrzený materiál lze odstranit pouze mechanicky.

  OMEZENÍ
  Sika® Primer-3 N spotřebujte do 1 měsíce od otevření balení.
  Odstraňte veškeré vrstvy gelu nebo oddělené vrstvy.
  Penetrační nátěry slouží pouze pro zlepšení adheze. Nenahrazují správné čištění podkladu a ani nezvyšují pevnost podkladu.

  PLATNOST HODNOT
  Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou
  být skutečně naměřené hodnoty odlišné.
   
   
  Do you have any questions on this item? Do not hesitate and ask us.
  *
   
   
  *

  (please enter the result in order to protect against abuse)
   
   
  ČeštinaAngličtinaPolštinaNěmčinaSlovenštinaFrancouzštinaŠpanělština
  0
  Currency

  Indicative exchange rate:
  EUR  (1 EUR) 26.5 Kč

   
  © ColorShop.cz
  « Previous
  Next »