Cromax Centari AM62 Transparent Red 1L
 • Cromax Centari AM62 Transparent Red 1L
 • Cromax Centari AM62 Transparent Red 1L
 • Cromax Centari AM62 Transparent Red 1L

Cromax Centari AM62 Transparent Red 1L

2 490 /ks
2 058bez DPH
 • Detailní popis
 • Parametry
 • Značka
 • Hodnocení
 • Diskuze

pigment solid, Centrari Tintings, rozpoštědlový pigment do míchacího zařízení pro výrobu autolaků DuPont

Jen pro profesionální použití

Varování
Reaction mass of ethylbenzene and xylene
H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P280 - Používejte ochranné rukavice. Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P260 - Nevdechujte páry.
P264 - Po manipulaci si důkladně omyjte ruce.
P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím vody.
EUH208 - Obsahuje Fatty acids, linseed-oil, reaction products with 2-amino-2-
(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and formaldehyde, methyl methacrylate, butyl
methacrylate a 2-hydroxyethyl-akrylát. Může vyvolat alergickou reakci

Kód produktu AM62
Značka DuPont

0 hodnocení a 0 uživatelských recenzí

 • 5 0x
 • 4 0x
 • 3 0x
 • 2 0x
 • 1 0x
Zatím nikdo neudělil hodnocení.
Buďte první, kdo napíše hodnocení k tomuto produktu.
Máte dotaz na produkt? Položte otázku našim profíkům.

Zatím se nikdo na nic nezeptal.
Spinner
Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.