Axalta Duxone DX1048 bezbarvý lak 1L
 • Axalta Duxone DX1048 bezbarvý lak 1L
 • Axalta Duxone DX1048 bezbarvý lak 1L

Axalta Duxone DX1048 bezbarvý lak 1L

510 /ks
421bez DPH
Skladem ihned (8 ks)
 • Detailní popis
 • Parametry
 • Značka
 • Hodnocení
 • Diskuze
DX1048 2K VOC Clear je součástí systému oprav Duxone. Tento lak je snadno aplikovatelný a dokonale čirý, vyhovující VOC, poskytuje výjimečně kvalitní povrchovou úpravu, která má vynikající leštitelnost.

Popis
2-komponentní, VOC kompatibilní, čirý lak. Vhodný pro různé aplikační techniky. Složení na bázi speciálního akrylového polyuretanového kopolymeru.

Produkty:
DX1048 2K VOC průhledný lak
Aktivátor DX1020 HS
Rychlý aktivátor DX1024 HS

Poměr míchání: 2:1

Vlastnosti:
- Má vynikající odolnost proti poškození, chemikáliím a povětrnostním vlivům a poskytuje dlouhotrvající vysoký lesk.
- Má vynikající leštitelnost.
- Lze použít pro bodové, panelové a celkové opravy.
- VOC kompatibilní, v souladu se směrnicí 2004/42/EC.

Podklad:
- Základní nátěr.
- Všechny vyčištěné a broušené OEM povrchy (nedoporučuje se na termoplastické akrylové povrchy).


Aplikace průhledného laku:
Když je základní nátěr zcela rovný, naneste DX1048 ve 2 vrstvách s 5 minutovým sušením mezi nátěry.

Čištění zařízení:
Používejte správný rozpouštědlový čistič pistolí.

Přetíratelnost:
Kdykoli do 24 hodin. Po 24 hodinách je nutné přebroušení

Poznámky
- DX1024 se doporučuje pouze pro bodové opravy/opravy panelů.
- Plechovku aktivátoru ihned po použití těsně uzavřete, protože tento produkt bude reagovat s vlhkým vzduchem a vodou a ztratí svůj vytvrzovací účinek.
- Aktivovaný materiál by se neměl vracet do původní nádoby s neaktivovaným materiálem.
- Materiál musí mít před použitím pokojovou teplotu (18-25°C).

Údaje o produktu:
Viskozita balení: 250 cp
Teoretická vydatnost: 7,8 m²/l při doporučeném DFT – připraveno ke stříkání
Směrnice 2004/42/EC: Limitní hodnota EU pro tento produkt (kategorie produktu: IIB(d)) ve formě připravené k použití je maximálně 420 g/l VOC. Obsah VOC tohoto produktu ve formě připravené k použití je maximálně 420 g/l.


Není určeno k prodeji běžným spotřebitelům
Varování
Hydrocarbons, C9, aromatics Reaction mass of ethylbenzene and xylene n-butyl-acetát 5-methylhexan-2-on Reakční směs : α-hydro-ω-{3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-terc-butyl-4-hydroxyfenyl] propanoyloxy}poly(oxyethylen) a α-{3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-terc-butyl4-hydroxyfenyl]propanoyl}-ω-{3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-terc-butyl-4-hydroxyfenyl] propanoyloxy}poly(oxyethylen) Reakční masa z bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebakátu a methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebakátu
H226 - Hořlavá kapalina a páry. H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci. H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest. H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě. H361d - Podezření na poškození plodu v těle matky. H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P201 - Před použitím si obstarejte speciální instrukce. P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P261 - Zamezte vdechování par. P304 + P312 - PŘI VDECHNUTÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím vody.
Kód produktu DX1048
Značka DuPont

0 hodnocení a 0 uživatelských recenzí

 • 5 0x
 • 4 0x
 • 3 0x
 • 2 0x
 • 1 0x
Zatím nikdo neudělil hodnocení.
Buďte první, kdo napíše hodnocení k tomuto produktu.
Máte dotaz na produkt? Položte otázku našim profíkům.

Zatím se nikdo na nic nezeptal.

Související produkty

Hodnocení
Skladem ihned
338 Kč 279 Kč
Hodnocení
Skladem ihned
345 Kč 285 Kč
Hodnocení
Skladem ihned
699 Kč 578 Kč
Spinner
Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.