Cromax Centari AM731 Satin White Pearl 0,5L
 • Cromax Centari AM731 Satin White Pearl 0,5L
 • Cromax Centari AM731 Satin White Pearl 0,5L
 • Cromax Centari AM731 Satin White Pearl 0,5L

Cromax Centari AM731 Satin White Pearl 0,5L

2 620 /ks
2 165bez DPH
Skladem ihned (1 ks)
 • Detailní popis
 • Parametry
 • Značka
 • Hodnocení
 • Diskuze

Centari Mastertint je koncentrovaný rozpouštědlový pigment - odstín, který je součástí řad Centari Topcoat a Basecoat do míchacího zařízení pro výrobu autolaků Cromax (DuPont)

Vlastnosti produktu
Výrazný, všestranný a snadno použitelný rozpouštědlový opravný systém.
Jediný míchací stroj poskytuje všechny kvality rozpouštědlových barev – středně a vysoce sušiny, vrchní a základní nátěry.
Rychlá kontrola zásob.
Snadná administrace.
Šetří úložný prostor.
Založeno na osvědčené technologii koncentrovaných odstínů Cromax.
Vynikající přesnost barev.

Jen pro profesionální použití, není určeno k prodeji spotřebiteli.

 

Varování
Reaction mass of ethylbenzene and xylene
H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P280 - Používejte ochranné rukavice. Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P260 - Nevdechujte páry.
P264 - Po manipulaci si důkladně omyjte ruce.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
EUH208 - Obsahuje Fatty acids, linseed-oil, reaction products with 2-amino-2- (hydroxymethyl)-1,3-propanediol and formaldehyde, methyl methacrylate, butyl methacrylate a 2-hydroxyethyl-akrylát. Může vyvolat alergickou reakci.

Kód produktu AM731
Značka DuPont

0 hodnocení a 0 uživatelských recenzí

 • 5 0x
 • 4 0x
 • 3 0x
 • 2 0x
 • 1 0x
Zatím nikdo neudělil hodnocení.
Buďte první, kdo napíše hodnocení k tomuto produktu.
Máte dotaz na produkt? Položte otázku našim profíkům.

Zatím se nikdo na nic nezeptal.
Spinner
Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.