DuPont Centari AM732 Medium White Pearl 1L
 • DuPont Centari AM732 Medium White Pearl 1L
 • DuPont Centari AM732 Medium White Pearl 1L
 • DuPont Centari AM732 Medium White Pearl 1L

DuPont Centari AM732 Medium White Pearl 1L

4 440 /ks
3 669bez DPH
Skladem ihned (1 ks)
 • Detailní popis
 • Parametry
 • Značka
 • Hodnocení
 • Diskuze
pigment pearl, Centrari Tintings, rozpoštědlový koncentrovaný pigment do míchacího zařízení pro výrobu autolaků Axalta (Dupont) Centari

Centari Mastertint je koncentrovaný rozpouštědlový systém, který je součástí řad Centari Topcoat a Basecoat.
 • Výrazný, všestranný a snadno použitelný rozpouštědlový opravný systém.
 • Jediný míchací přístroj poskytuje všechny kvality rozpouštědlových barev – středně a vysoce sušiny, vrchní a základní nátěry.
 • Rychlá kontrola zásob.
 • Snadná administrace.
 • Šetří úložný prostor.
 • Založeno na osvědčené technologii koncentrovaných odstínů Cromax.
 • Vynikající přesnost barev.

Jen pro profesionální použití, není určeno k prodeji spotřebiteli

Nebezpečí
acetone butan-1-ol propan-1-ol epoxidová pryskyřice z bisfenolu A a epichlorhydrinu
H222, H229 - Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 - Dráždí kůži. H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318 - Způsobuje vážné poškození očí. H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P280 - Používejte ochranné rukavice. Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít. P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P305 + P310 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P410 + P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
EUH018 - Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem. EUH211 - Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
Kód produktu AM732
Značka DuPont

0 hodnocení a 0 uživatelských recenzí

 • 5 0x
 • 4 0x
 • 3 0x
 • 2 0x
 • 1 0x
Zatím nikdo neudělil hodnocení.
Buďte první, kdo napíše hodnocení k tomuto produktu.
Máte dotaz na produkt? Položte otázku našim profíkům.

Zatím se nikdo na nic nezeptal.
Spinner
Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.