Dinitrol 1000 Penetrant HS 1l
 • Dinitrol 1000 Penetrant HS 1l
 • Dinitrol 1000 Penetrant HS 1l
 • Dinitrol 1000 Penetrant HS 1l

Dinitrol 1000 Penetrant HS 1l

256 /ks
212bez DPH
Skladem ihned (9 ks)
 • Detailní popis
 • Parametry
 • Značka
 • Hodnocení
 • Diskuze
Einfringender Hohlraumschutz. Transparent. Antikorozní přípravek pro dutiny vozidel vytvářející bezbarvý, voskový, vodoodpudivý film. Obsahuje nízkoaromatické rozpouštědlo.

Antikorozní přípravek

Charakteristika:
DINITROL 1000 je tixotropní antikorozní přípravek s vynikajícími vlastnostmi tvoření filmu na otevřeném povrchu právě tak jako v dutinách. Výrobek je založen hlavně na syntetickém vosku, olejových inhibitorech rezivění a benzinových rozpouštědlech. Když se vypaří rozpouštědla, zanechává čirý, voskovitý, vodu odpuzující ochranný film.

Oblast použití:
DINITROL 1000 je určen pro použití v uzavřených dutinách, dveřích a na jiných částech karoserií vozidel a obdobných strojírenských výrobků.

Aplikace:
DINITROL 1000 se nanáší stříkáním vysokotlakým zařízením AIRLESS ze sudových balení. Tato aplikace dává nejlepší výsledky, minimální ztráty a nejlepší pracovní prostředí. Při použití litrových balení kvalitní rozprach zajistí například i pistole DCS. Je možno použít i UBS pistoli. Přípravek je možno použít rovněž k natírání. V prvovýrobě je možno přípravek aplikovat i na mastné povrchy.
V servisu se přípravek aplikuje do dutin vozidel a na podvozku na části, které jsou ošetřovány z důvodu koroze dvouvrstvou metodou.

Technická data:
Barva: čirý (v silném filmu opálový až béžový)
Typ filmu: voskový
Hustota při 23 °C: 860 kg/m³ DAM 4:1
Viskozita při 23 °C, DIN 4 18 sec. DAM 5:1
Obsah pevných látek: 50% váhových DAM 2:4
Zápalný bod 40 °C DAM 7:4
Obsah aromatických látek <1%
Doporučená tloušťka filmu 40 μm
Doba schnutí: 2 hod.
Adheze při nízké teplotě -40 °C SAE J400
Vliv na barvu vozidla: žádný SS 186011
Odstranitelnost technický benzin
Tepelná odolnost: >90 °C SS 186035
Test slanou vodou >500 hod. DAM 39:1
Penetrace >30 mm DAM 33 :2

Signální slovo: Varování
Nebezpečné látky: Benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká
Standardní věty o nebezpečnosti H226 Hořlavá kapalina a páry. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Pokyny pro bezpečné zacházení P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P243 Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. P303+P361+P353 P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů. Doplňující informace EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.


í S
Kód produktu 11075
EAN 7314760110750
Značka Dinitrol

0 hodnocení a 0 uživatelských recenzí

 • 5 0x
 • 4 0x
 • 3 0x
 • 2 0x
 • 1 0x
Zatím nikdo neudělil hodnocení.
Buďte první, kdo napíše hodnocení k tomuto produktu.
Máte dotaz na produkt? Položte otázku našim profíkům.

Dinitrol 1000 Penetrant HS 1l
Horváth Lajos
30.03.2024 13:44
Üdvözlöm, mikor lesz belőle megint? Vítejte, kdy to bude zase?
Spinner
Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.