DINITROL 4942 vosk pro ochranu podvozku 1l 245 202 -15 %
 • DINITROL 4942 vosk pro ochranu podvozku 1l
 • DINITROL 4942 vosk pro ochranu podvozku 1l
 • DINITROL 4942 vosk pro ochranu podvozku 1l
 • DINITROL 4942 vosk pro ochranu podvozku 1l

DINITROL 4942 vosk pro ochranu podvozku 1l

245 202
209 /ks
173bez DPH
Skladem ihned (472 ks)
 • Detailní popis
 • Parametry
 • Značka
 • Hodnocení
 • Diskuze
Antikorozní přípravek pro podvozky vozidel s tixotropními vlastnostmi vytvářející hnědý, pevný, elastický voskový film poskytující vynikající ochranu proti korozi a abrazi. Je také vhodný jako přepravní a skladovací ochrana ve velmi těžkých korozních podmínkách. (Tixotroper Unterbodenschutz zähelastich.)

Antikorozní přípravek pro konzervaci podvozků vozidel

Charakteristika:
DINITROL 4942 je tixotropní antikorozní přípravek na bázi vosku s vysokou viskozitou a s výborným tvořením filmu. Po vytěkání rozpouštědla zanechává hnědý, voskový, pevný, ale dostatečnì pružný ochranný film odpuzující vodu, odolávající solím a jiným látkám způsobujícím korozi. Má vynikající antikorozní  vlastnosti a dlouhodobý účinek. Ochranný film chrání konstrukci po obvyklou dobu i proti oštěrkování a má i odhlučňovací účinek. Nástřik má perfektní přilnavost na lakované i nelakované kovy, plasty a původní ochranné vrstvy. Konečný film není určen k přelakování. Film je také odolný proti horku a uchovává svou adhesi ke kovu při všech běžných opravách laku v lakovací peci.

Oblast použití:
DINITROL 4942 je v prvé řadě vhodný jako antikorozní ochrana podvozků vozidel, ale i jako dlouhodobá ochrana strojních částí, náhradních dílů, strojů atd. Používá se také jako antikorozní ochrana venkovních železných a ocelových konstrukcí a ve velmi těžkých korozních podmínkách. Jako ochrana při dopravě a při skladování je DINITROL 4942 vhodný při dlouhotrvající a vysoce náročné dopravě a při skladovaní za nejtěžších podmínek. Na korozí napadených plochách je možno uplatnit tzv. dvouvrstvé ošetření, tedy ošetřit zkorodovaná místa po hrubém mechanickém očištění nejprve vzlínavým přípravkem (Dinitrol 3431, 3654-1, 4010, ML atd.) a následně pevným, ale dostatečně pružným filmem DINITROL 4942.

Aplikace:
DINITROL 4942 se nanáší stříkáním vysokotlakým zařízením AIRLESS ze sudových balení. Tato aplikace dává nejlepší výsledky, minimální ztráty a nejlepší pracovní prostředí. Při použití litrových balení kvalitní rozprach zajistí například i pistole Dinitrol DCS. Je možno použít i UBS pistoli. Přípravek je možno použít rovněž k natírání.
V prvovýrobě je možno přípravek aplikovat i na mastné povrchy. V servisu je třeba podvozek vozidla omýt tlakovou vodou a nechat oschnout, dále jej zbavit nánosů z provozu a očistit hrubé nedržící laky a zkorodovaná místa, kde bude provedeno dvouvrstvé ošetření.

TECHNICKÁ DATA:
Barva: hnědá
Typ filmu: tvrdý, voskový
Hustota při 23°C: 1040 kg/m3 DAM 4:1
Viskozita při 23°C:  800 mPas DAM 5:8
Obsah pevných částic: 62 váh. % DAM 2:4
Doporučená tloušťka filmu: 300-500 um
Bod vzplanutí: 41°C DAM 7:4
Doba schnutí:  6-12 hod.
Adheze za nízké teploty:  -20°C SAE J400
Odstranitelnost: technický benzín, petrolej, nafta, alkal. čističe
Odolnost proti horku: >130°C SS 186035
Test solnou komorou: 1500 h při 300mm DAM 39:1
Spotřeba / m2:  1031 ml při 500 µm

Signální slovo: Varování
Nebezpečné látky: Benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká
Standardní věty o nebezpečnosti
H226    Hořlavá kapalina a páry.
H336    Může způsobit ospalost nebo závratě.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P210    Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P243    Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny.
P280    Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P303+P361+P353    PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.
P403+P233    Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P405    Skladujte uzamčené.
P501    Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů.
Doplňující informace
EUH 066    Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Určená použití směsi:    Ochranný prostředek proti korozi.   Pouze pro profesionální použití.
Kód produktu 11188
EAN 7314760111887
Značka Dinitrol

0 hodnocení a 0 uživatelských recenzí

 • 5 0x
 • 4 0x
 • 3 0x
 • 2 0x
 • 1 0x
Zatím nikdo neudělil hodnocení.
Buďte první, kdo napíše hodnocení k tomuto produktu.
Máte dotaz na produkt? Položte otázku našim profíkům.

Zatím se nikdo na nic nezeptal.

Související produkty

Dinitrol 4941 / CAR vosk na ochranu podvozku černý 1 L -15 %
Hodnocení
Skladem ihned
209 Kč 173 Kč 245 Kč 202 Kč bez DPH
Spinner
Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.