Dinitrol Protect Super 447 šedý 1ltr
 • Dinitrol Protect Super 447 šedý 1ltr
 • Dinitrol Protect Super 447 šedý 1ltr
 • Dinitrol Protect Super 447 šedý 1ltr

Dinitrol Protect Super 447 šedý 1ltr

290 /ks
240bez DPH
Skladem ihned (9 ks)
 • Detailní popis
 • Parametry
 • Značka
 • Hodnocení
 • Diskuze
Ochrana karoserie proti o štěrkování s přísadou zinku proti korozi

Charakteristika:
Dinitrol 447 je rychle schnoucí ochrana karosérie na bázi kaučuku a umělých pryskyřic. Přidáním zinku dosahuje zřetelně zvýšené ochrany proti korozi. Ionty zinku zamezují
případně zadržují tvoření rzi také v místech, na kterých byl ochranný film poškozen. Dinitrol 447 je prostý všech agresivních rozpoutědel, jako chlorované uhlovodíky
(FCKW/CKW), estery, ketony nebo aromáty a je zvláště vhodný pro následné oššetření karosérie vozidel. Dinitrol 447 nenarušuje vrstvy PVC, neobsahuje ani asbest ani bitumen, je trvale elastický, odolný proti úderům kamení a proti soli. Po uschnutí se může přelakovat všemi běžnými laky a barvami.

Aplikace:
Dinitrol 447 se rovnoměrně nastříká křížem na suchý povrch prostý prachu a mastnoty tlakem 4-6 bar ze vzdálenosti 20 - 30 cm běžnou pistolí na podvozky. Ze sudových balení se aplikuje nejlépe pomocí zařízení AIRLESS. Síla suchého filmu se může pohybovat od 0,3 až do 1 mm a více v závislosti na zatížení místa abrazí. Nastavením parametrů stříkání lze ovlivnit konečnou strukturu povrchu. Následné vrstvy se stříkají až po zaschnutí předchozí. Po uschnutí je Dinitrol 447 přelakovatelný. Místa, která je třeba očistit od Dinitrol 447 omyjeme utěrkou napuštěnou benzinem. Pozor: Dinitrol 447 se nesmí následně ošetřovat čisticími prostředky, které obsahují rozpouštědla.

TECHNICKÁ DATA:
Barva: světle šedá
Báze: umělá pryskyřice / kaučuk
Specifická váha: 0,97 g/ml
Bod vzplanutí:  <0 °C
Obsah pevných částic: cca 49 váh. %
Teplota zpracování: 10 - 25°C
Doporučená síla filmu:  0,3-1 mm dle zátěže
Doba schnutí: cca 2 hod. při pokojové teplotě a 500 µm tloušťky
Vydatnost: 0,5-1 m²/l podle tloušťky nástřiku
Třída nebezpečnosti: VfB AI
Rozpustnost ve vodě: ve vodě nerozpustný
Přelakovatelnost: po 1 hod., podle okolní teploty
Trvanlivost podle tloušťky vrstvy:  3 - 4 roky
Test slanou vodou DIN 50021: přes 400 hod.
Skladování: 12 měsíců
VOC: 520 g/l  EU2004/42/II  Cat. B (c) 540g/l


Nebezpečí
Uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, izoalkany, cykloalkany,<5% n-hexanu ethyl-acetát Uhlovodíky, C9, aromáty
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů
Kód produktu 11024
EAN 7314760110248
Značka Dinitrol

0 hodnocení a 0 uživatelských recenzí

 • 5 0x
 • 4 0x
 • 3 0x
 • 2 0x
 • 1 0x
Zatím nikdo neudělil hodnocení.
Buďte první, kdo napíše hodnocení k tomuto produktu.
Máte dotaz na produkt? Položte otázku našim profíkům.

Zatím se nikdo na nic nezeptal.
Spinner
Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.