Sika SikaGard-6470 ochrana proti odletujícím kamínkům šedý sprej 500 ml
 • Sika SikaGard-6470 ochrana proti odletujícím kamínkům šedý sprej 500 ml
 • Sika SikaGard-6470 ochrana proti odletujícím kamínkům šedý sprej 500 ml

Sika SikaGard-6470 ochrana proti odletujícím kamínkům šedý sprej 500 ml

215 /ks
178bez DPH
 • Detailní popis
 • Parametry
 • Značka
 • Hodnocení
 • Diskuze
Sika 6470 Nástřik na koroserie vozů přelakovatelná šedý Spray 500ml

Ochranný, rychlevytvrzující nástřik proti odletujícím kamínkům ve spreji

POPIS:
Sikagard®-6470 S je rychle vytvrzující, trvanlivý, ochranný nástřik na bázi syntetických kaučuků ve spreji s vysokým antikorozním ochranným účinkem a s velmi dobrými protihlukovými tlumícími vlastnostmi pro ošetření zejména spodních částí a podběhů karoserií automobilů před abrazí. Díky vlastnostem Sikagard®-6470 S lze snadno zachovat původní strukturu povrchu. Sikagard®-6470 S vykazuje dobrou přelakovatelnost zejména s vodou ředitelnými nátěrovými systémy. Ochranná vrstva po zaschnutí je houževnatá, odolná abrazivním účinkům štěrku a zejména korozi.

VÝHODY:
 • Vynikající vlastnosti aplikace (žádné stékání nebo kapání)
 • Snadné zachování původních textur Dobrá odolnost proti abrazi a posypovým solím
 •  Výborné akustické a tlumící vlastnosti Výborná adheze k různým druhům substrátům
 •  Po zaschnutí zůstává flexibilní Dobré aplikační vlastnosti při nízkých teplotách
 •  Dobrá teplotní odolnost
 •  Rychlé vysychání
 •  Rychlé přelakování

OBLASTI POUŽITÍ:
Sikagard®-6470 S je nástřikem aplikovaný antikorozní nátěr (ze spreje) pro opravu a ochranu zranitelných, lakovaných částí vozidel, jako jsou prahy dveří, podběhy kol, přední a zadní zástěry. Může být také aplikován jako zvukotěsný produkt například na podběhy kol atd. Sikagard®-6470 S vykazuje dobrou adhezi k různým druhům laků, kovových primerů, kovů a PVC bez předúpravy. Tento produkt je vhodný pouze pro profesionální uživatele. Před aplikací je nutno uskutečnit testy adheze s aktuálními podklady a podmínkami pro zajištění materiálové kompatibility.

CHEMICKÁ ODOLNOST
Sikagard®-6470 S je odolný vůči sladké vodě, mořské vodě, solným roztokům, olejům a kyselinám. Výše uvedené informace jsou nabízeny pouze jako obecné vodítko. V případě poradenství ohledně konkrétních aplikací vyhledejte technické oddělení Sika Industry, která provede ověřovací / schvalovací testy.

ZPŮSOB APLIKACE
Příprava podkladu
Povrch musí být čistý, suchý a bez rzi, prachu a mastnoty. Kovové podklady je třeba opatřit požadovaným antikorozním nátěrem (např. oceli bez povrchové úpravy, atd.).
Aplikace
Před aplikací Sikagard®-6470 S je nutno plechovku dobře protřepat (cca 40krát). Aplikovat při pokojové teplotě a zakrýt okolní povrchy z důvodu ochrany před kontaminací. Stříkat ze vzdálenosti cca 25 cm s X pohybem pistolí formou kontinuálního stříkání. Nastříkejte souvislou vrstvu a nestříkejte na části brzd, motoru nebo výfukového systému. Při potřebě extrémně silné vrstvy je nutno stříkat ve více vrstvách, přičemž je nutné ponechat předchozí vrstvu dostatečně zaschnout. Po použití otočte plechovku a stříkejte v krátkých dávkách, aby se tryska vyčistila.,

Odstranění Nevytvrzený Sikagard®-6470 S lze odstranit z nástrojů a zařízení pomocí Sika® Remover208. Jakmile dojde k vytvrzení lepidla musí se materiál odstranit mechanicky. Ruce či jinou zasaženou část těla je nutné ihned očistit čistícími ubrousky jako je Sika® Cleaner-350H nebo jiným vhodným průmyslovým čističem a vodou. Nikdy nečistěte pokožku ředidly!
Přetíratelnost Sikagard®-6470 S je přelakovatelný nejdříve po 20 minutách běžně používánými konvenčními nátěrovými systémy včetně vodou ředitelných nátěrových systémů. Tuto dobu lze zkrátit sušením na max. 40 °C. Vzhledem k široké škále barev je nutné provést pro ověření testy přilnavosti a kompatibility.
DALŠÍ INFORMACE Kopie následujících dokumentů jsou k dispozici na vyžádání: ▪ Bezpečnostní listy

Nebezpečí
benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká; nízkovroucí hydrogenovaná benzínová frakce
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P261 Zamezte vdechování prachu/ dýmu/ plynu/ mlhy/ par/ aerosolů. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P370 + P378 V případě požáru: K uhašení použijte písek, suchou chemikálii nebo pěnu odolnou alkoholu. P391 Uniklý produkt seberte.

Jen pro profesionální použití
Kód produktu 6470.0504
EAN 7612894969658
Značka SIKA

0 hodnocení a 0 uživatelských recenzí

 • 5 0x
 • 4 0x
 • 3 0x
 • 2 0x
 • 1 0x
Zatím nikdo neudělil hodnocení.
Buďte první, kdo napíše hodnocení k tomuto produktu.
Máte dotaz na produkt? Položte otázku našim profíkům.

Zatím se nikdo na nic nezeptal.
Spinner
Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.