DuPont Cromax 3950S 5L
 • DuPont Cromax 3950S 5L
 • DuPont Cromax 3950S 5L
 • DuPont Cromax 3950S 5L

DuPont Cromax 3950S 5L

1 485 /ks
1 227bez DPH
Skladem ihned (3 ks)
 • Detailní popis
 • Parametry
 • Značka
 • Hodnocení
 • Diskuze
DuPont 3950S 5 L, Odmašťovač antistatický

Antistatický odmašťovač 3950S je rozpouštědlový, přípravný čistič, který odstraňuje ve vodě nerozpustné nečistoty, jako jsou separační prostředky, a který odstraňuje malá množství mastnoty a oleje a další povrchové nečistoty z plastů. Také eliminuje povrchovou statickou elektřinu.


Nebezpečí
2-methylpropan-1-ol, benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká
H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
P280 - Používejte ochranné rukavice. Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými
zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P301 + P310, P331 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ
INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305 + P351 + P338, P310 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte
vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO nebo lékaře.
EUH208 - Obsahuje 2-Butenedioic acid (Z)-, ester with 1,2-propanediol, compd. with
2-(dibutylamino)ethanol. Může vyvolat alergickou reakci.
Kód produktu 3950S
Značka DuPont

0 hodnocení a 0 uživatelských recenzí

 • 5 0x
 • 4 0x
 • 3 0x
 • 2 0x
 • 1 0x
Zatím nikdo neudělil hodnocení.
Buďte první, kdo napíše hodnocení k tomuto produktu.
Máte dotaz na produkt? Položte otázku našim profíkům.

Zatím se nikdo na nic nezeptal.
Spinner
Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.