Cromax 800R 1K základ na plasty 1 L
 • Cromax 800R 1K základ na plasty 1 L
 • Cromax 800R 1K základ na plasty 1 L

Cromax 800R 1K základ na plasty 1 L

950 /ks
785bez DPH
 • Detailní popis
 • Parametry
 • Značka
 • Hodnocení
 • Diskuze
DuPont 800R 1K základ na plasty 1ltr. Plastic Adhesion PromoterPlastic Adhesion Promoter 800R je transparentní promotor adheze pro použití na nepotažené plasty. Poskytuje vynikající přilnavost na vnější plastové díly automobilu. Plastic Adhesion promotor 800R je připraven k použití nebo může být tónován barvami Centari MasterTints nebo Imron Fleet Line PowerTints.​​​​​​
 
 • Poskytuje vynikající přilnavost k vnějším plastovým dílům automobilu.
 • Vhodné pro tónování pomocí Centari MasterTints a Imron Fleet Line PowerTints.
 • Lze přímo aplikovat na odmaštěný, nepotažený plast.
 • Dodává se připravený k použití.
 • K dispozici také jako aerosol - 800RA.

Jen pro profesionální použití, není určeno k prodeji spotřebiteli.


Nebezpečí
Reaction mass of ethylbenzene and xylene
H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H312 + H332 - Zdraví škodlivý při styku s kůží a při vdechování.
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými
zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P260 - Nevdechujte páry.
P264 - Po manipulaci si důkladně omyjte ruce.
P301 + P310, P331 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ
INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
EUH205 - Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.

 
Kód produktu 800R
Značka DuPont

0 hodnocení a 0 uživatelských recenzí

 • 5 0x
 • 4 0x
 • 3 0x
 • 2 0x
 • 1 0x
Zatím nikdo neudělil hodnocení.
Buďte první, kdo napíše hodnocení k tomuto produktu.
Máte dotaz na produkt? Položte otázku našim profíkům.

Zatím se nikdo na nic nezeptal.
Spinner
Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.