Cromax 825R Wash Primer Surfacer 1L
 • Cromax 825R Wash Primer Surfacer 1L
 • Cromax 825R Wash Primer Surfacer 1L
 • Cromax 825R Wash Primer Surfacer 1L

Cromax 825R Wash Primer Surfacer 1L

885 /ks
731bez DPH
 • Detailní popis
 • Parametry
 • Značka
 • Hodnocení
 • Diskuze

DuPont 825R Wash Primer Surfacer 1ltr, 1K reaktivní základ

Bezchromátový Wash Primer-Surfacer 825R Off White je univerzální, VOC-kompatibilní 1K primer-surfacer. Je všestranný a neobsahuje chromáty a lze jej použít jako základní nátěr na naleptání nebo plnicí nátěr. Bezchromátový Wash Primer-Surfacer 825R je k dispozici v odstínu ValueShade 2 (šedobílý) a v případě potřeby jej lze ztmavit na ValueShade 4 (středně šedý).


Vlastnosti produktu
Má velmi dobrou odolnost proti korozi a puchýřům.
Pomáhá odstranit zvedání, pískové škrábance a otoky.
Poskytuje dobré plnící vlastnosti spolu s vynikajícími leptacími vlastnostmi na kovech.
Funguje se standardními ředidly Cromax.
Vhodné pro tónování pomocí AM Centari MasterTints, maximálně do 5 % hmotnosti.
Lze natřít 2K tmely nebo rozpouštědlovými vrchními laky.
Pomáhá zlepšovat produktivitu.

Nebezpečí
propan-1-ol 2-methylpropan-1-ol epoxidová pryskyřice z bisfenolu A a epichlorhydrinu
H226 - Hořlavá kapalina a páry. H315 - Dráždí kůži. H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318 - Způsobuje vážné poškození očí. H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
P280 - Používejte ochranné rukavice. Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít. P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 - Zamezte vdechování par. P264 - Po manipulaci si důkladně omyjte ruce. P305 + P351 + P338, P310 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Jen pro profesionální použití

Kód produktu 825R
Značka DuPont

0 hodnocení a 0 uživatelských recenzí

 • 5 0x
 • 4 0x
 • 3 0x
 • 2 0x
 • 1 0x
Zatím nikdo neudělil hodnocení.
Buďte první, kdo napíše hodnocení k tomuto produktu.
Máte dotaz na produkt? Položte otázku našim profíkům.

Zatím se nikdo na nic nezeptal.
Spinner
Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.