Cromax EL555 matovací pojivo 3,5L
 • Cromax EL555 matovací pojivo 3,5L
 • Cromax EL555 matovací pojivo 3,5L
 • Cromax EL555 matovací pojivo 3,5L

Cromax EL555 matovací pojivo 3,5L

4 280 /ks
3 537bez DPH
Skladem ihned (1 ks)
 • Detailní popis
 • Parametry
 • Značka
 • Hodnocení
 • Diskuze
Axalta Cromax Imron Fleet Line Flattening Binder EL555 je pojivo s vysokým obsahem pevných látek, které lze použít ve všech 2K vrchních a bezbarvých nátěrech řady Imron Fleet Line. Imron Fleet Line je náš pokročilý produktový systém pro užitková vozidla, nákladní auta, autobusy a přívěsy a je vhodný pro trhy regulované i neregulované VOC, poskytuje vynikající výsledky a produktivitu.
 • Umožňuje snadnou přípravu matných barev vrchního laku Imron Fleet Line 2K a bezbarvých laků Imron Fleet Line 2K.
 • Lze použít s Imron Traffic, Imron Elite, Imron Elite HDC a EL500.

Jen pro profesionální použití, není určeno k prodeji konečnému spotřebiteli


Varování,
n-butyl-acetát
Reakční masa z bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebakátu a methyl
1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebakátu
2,3-epoxypropyl neodecanoate
Laudran di-n-butylcinicity
H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
P280 - Používejte ochranné rukavice.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými
zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P261 - Zamezte vdechování par.
P304 + P312 - PŘI VDECHNUTÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ
INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím vody.
EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH205 - Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.
Kód produktu EL555
Značka DuPont

0 hodnocení a 0 uživatelských recenzí

 • 5 0x
 • 4 0x
 • 3 0x
 • 2 0x
 • 1 0x
Zatím nikdo neudělil hodnocení.
Buďte první, kdo napíše hodnocení k tomuto produktu.
Máte dotaz na produkt? Položte otázku našim profíkům.

Zatím se nikdo na nic nezeptal.
Spinner
Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.