Cromax EL580 Imron Fleet Line Elite pojivo 3,5L
 • Cromax EL580 Imron Fleet Line Elite pojivo 3,5L
 • Cromax EL580 Imron Fleet Line Elite pojivo 3,5L
 • Cromax EL580 Imron Fleet Line Elite pojivo 3,5L

Cromax EL580 Imron Fleet Line Elite pojivo 3,5L

2 795 /ks
2 310bez DPH
 • Detailní popis
 • Parametry
 • Značka
 • Hodnocení
 • Diskuze
Axalta Cromax Imron Fleet Line Elite Binder High Solid EL580 je formulován pro použití s Imron Fleet Line Elite 3,5 VOC 2K PU vrchním nátěrem, dvousložkovým vrchním nátěrem Imron Fleet Line vyhovujícím VOC. Imron Fleet Line Elite Binder High Solid EL580 pomáhá zajistit vysoký lesk na velkých plochých plochách.

Jen pro profesionální použití, není určeno k prodeji konečnému spotřebiteli

Varování
n-butyl-acetát
Hydrocarbons, C9, aromatics
Reakční masa z bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebakátu a methyl
1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebakátu
2,3-epoxypropyl neodecanoate
isobutyl-methakrylát
H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P280 - Používejte ochranné rukavice.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými
zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P261 - Zamezte vdechování par.
P304 + P312 - PŘI VDECHNUTÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ
INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím vody.
EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH205 - Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.
 
Kód produktu EL580
Značka DuPont

0 hodnocení a 0 uživatelských recenzí

 • 5 0x
 • 4 0x
 • 3 0x
 • 2 0x
 • 1 0x
Zatím nikdo neudělil hodnocení.
Buďte první, kdo napíše hodnocení k tomuto produktu.
Máte dotaz na produkt? Položte otázku našim profíkům.

Zatím se nikdo na nic nezeptal.
Spinner
Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.