Cromax TR530 pojivo 3,5L
 • Cromax TR530 pojivo 3,5L
 • Cromax TR530 pojivo 3,5L

Cromax TR530 pojivo 3,5L

2 999 /ks
2 479bez DPH
Skladem ihned (2 ks)
 • Detailní popis
 • Parametry
 • Značka
 • Hodnocení
 • Diskuze

DuPont TR530 pojivo pro míchaní pastelových barev

Imron Fleet Line Traffic Binder TR530 je formulován pro použití s Imron Fleet Line Traffic 2K PU vrchním nátěrem, dvousložkovým vrchním nátěrem Imron Fleet Line. Imron Fleet Line Traffic Binder TR530 je středně pevné, dvousložkové, polyuretanové pojivo pro vrchní nátěry, které je ideální pro aplikace na velkých plochách.

balení 3,5 L

Varování
n-butylacetát, 2,3-epoxypropyl neodekanoát, Reakční hmota bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebakátu a methyl, 1,2,2,6,6-pentamethyl-4 -piperidyl sebakát
H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P280 - Používejte ochranné rukavice.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P261 - Zamezte vdechování výparů.
P304 + P312 - PŘI VDECHNUTÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH205 - Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.

Kód produktu TR530
Značka DuPont

0 hodnocení a 0 uživatelských recenzí

 • 5 0x
 • 4 0x
 • 3 0x
 • 2 0x
 • 1 0x
Zatím nikdo neudělil hodnocení.
Buďte první, kdo napíše hodnocení k tomuto produktu.
Máte dotaz na produkt? Položte otázku našim profíkům.

Zatím se nikdo na nic nezeptal.
Spinner
Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.