Cromax 431R Varispeed Ultra 1L
 • Cromax 431R Varispeed Ultra 1L
 • Cromax 431R Varispeed Ultra 1L

Cromax 431R Varispeed Ultra 1L

990 /ks
818bez DPH
Skladem ihned (2 ks)
 • Detailní popis
 • Parametry
 • Značka
 • Hodnocení
 • Diskuze
Axalta Cromax (DuPont) 431R 1 L urychlovač vytvrzování 2K materiálů. Varispeed ULTRA

Jen pro profesionální použítí

Nebezpečí
n-butyl-acetát, Laudran di-n-butylcinicity
H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H360 - Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P201 - Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P261 - Zamezte vdechování par.
P308 + P313 - PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc nebo ošetření.
P304 + P312 - PŘI VDECHNUTÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH208 - Obsahuje dibutyltin dilaurate. Může vyvolat alergickou reakci.
Kód produktu 431R
Značka DuPont

0 hodnocení a 0 uživatelských recenzí

 • 5 0x
 • 4 0x
 • 3 0x
 • 2 0x
 • 1 0x
Zatím nikdo neudělil hodnocení.
Buďte první, kdo napíše hodnocení k tomuto produktu.
Máte dotaz na produkt? Položte otázku našim profíkům.

Zatím se nikdo na nic nezeptal.
Spinner
Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.