Cromax AK350 rozstřikové ředidlo 5 L
 • Cromax AK350 rozstřikové ředidlo 5 L
 • Cromax AK350 rozstřikové ředidlo 5 L
 • Cromax AK350 rozstřikové ředidlo 5 L

Cromax AK350 rozstřikové ředidlo 5 L

2 790 /ks
2 306bez DPH
 • Detailní popis
 • Parametry
 • Značka
 • Hodnocení
 • Diskuze
Axalta (Dupont) Cromax Ředidlo Fade-Out Thinner AK350 / AK350A je ředidlo vyhovující VOC, které umožňuje hladké a téměř neviditelné bodové opravy pomocí 2K vrchních nátěrů nebo bezbarvých nátěrů od Cromax.

Rychlé a snadné použití pro vyhlazení rozsříknutých oblastí bodových oprav prováděných 2K vrchními laky nebo 2K bezbarvými laky od Cromax.

Jen pro profesionální použití

Nebezpečí
cyklohexanon, 2-methoxy-1-methylethyl-acetát, ethyl-acetát, Reaction mass of ethylbenzene and xylene
H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
P280 - Používejte ochranné rukavice. Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými
zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P260 - Nevdechujte páry.
P301 + P310, P331 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ
INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305 + P310 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ
INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
Kód produktu AK350
Značka DuPont

0 hodnocení a 0 uživatelských recenzí

 • 5 0x
 • 4 0x
 • 3 0x
 • 2 0x
 • 1 0x
Zatím nikdo neudělil hodnocení.
Buďte první, kdo napíše hodnocení k tomuto produktu.
Máte dotaz na produkt? Položte otázku našim profíkům.

Zatím se nikdo na nic nezeptal.
Spinner
Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.