Carsystem Etch Primer ve spreji 400ml
 • Carsystem Etch Primer ve spreji 400ml
 • Carsystem Etch Primer ve spreji 400ml
 • Carsystem Etch Primer ve spreji 400ml

Carsystem Etch Primer ve spreji 400ml

270 /ks
223bez DPH
Skladem ihned (9 ks)
 • Detailní popis
 • Parametry
 • Značka
 • Hodnocení
 • Diskuze
Antikorozní primer k aplikaci na železo, hliník, nebo pozinkované plechy.

CarSystem základová plnicí barva na lehké kovy
 
 • Základový barva ve spreji speciálně na železné, hliníkové a pozinkované prvky
 • Ideální na drobné opravy
 • Rychlé schnutí
 • Vysoká vydatnost
 • Obsah: 400ml
 • Odstín: Šedý

Etch primer primer

CHARAKTERISTIKA Etch Primer je vhodný pro cílené použití k opravě továrních primerů na hliníkových tělech. Má nejlepší adhezní vlastnosti na všech ocelových, zinkových a hliníkových podkladech. Etch Primer se vyznačuje snadným zpracováním a rychlým schnutím.

OBLAST POUŽITÍ Etch Primer lze použít jako přilnavý základní nátěr na všechny ocelové, zinkové a hliníkové podklady pro bodové a částečné lakování. Vhodné pro odizolování probroušených ploch a obnovení ochrany proti korozi. Etch Primer nabízí pouze omezenou přilnavost pro vodou ředitelné základní nátěry, v takovém případě by měl být předem natřen 1K nebo 2K plnič.

DETAILY PRODUKTU
ÚDAJE O MATERIÁLU
V.O.C: 709,6 g/l
Skladovatelnost v uzavřeném originálním obalu: minimálně 24 měsíců
Hustota: 0,794 g/cm³
Barva: šedá
Sušení: 15 min/20°C

ZPRACOVÁNÍ Všechny povrchy, které mají být natřeny, musí být očištěny a obroušeny. Poškozené místo musí být zbaveno mastnoty, prachu a suché. Poškozené místo očistěte odstraňovačem silikonu. Před použitím nádobu 2 minuty důkladně protřepejte. Nanášejte v tenkých vrstvách.

POZNÁMKA Nepřepracovávejte polyesterovými výrobky!!! Při zpracování je nutné nosit dýchací masku!!!

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Výše ​​uvedené informace, zejména návrhy na zpracování a použití našich produktů, vycházejí z našich znalostí a zkušeností v běžných případech. Vzhledem k různým materiálům, podkladům a různým pracovním podmínkám nemůže být záruka za výsledek práce nebo odpovědnost z jakéhokoli právního vztahu založena ani na těchto pokynech, ani na ústních radách, ledaže bychom se provinili úmyslně nebo hrubou nedbalostí. V tomto případě musí uživatel včas a v plném rozsahu písemně prokázat, že nám poskytl všechny znalosti potřebné pro řádné a slibné posouzení. Je třeba respektovat práva třetích osob. Jinak platí naše příslušné prodejní a dodací podmínky. Platí nejnovější technický list, který bychom si měli vyžádat.
Informace o zacházení s produkty a jejich likvidaci naleznete v příslušném bezpečnostním listu a příslušných informačních listech obchodního sdružení pro chemický průmysl.

Nebezpečí
n-butyl-acetát propan-1-ol butan-1-ol epoxidová pryskyřice z bisfenolu A a epichlorhydrinu; epoxidová pryskyřice (průměrná početní molekulová hmotnost 700-1000)
H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P260 Nevdechujte aerosoly.
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F.
P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy.
Kód produktu 143028
Značka Carsystem

0 hodnocení a 0 uživatelských recenzí

 • 5 0x
 • 4 0x
 • 3 0x
 • 2 0x
 • 1 0x
Zatím nikdo neudělil hodnocení.
Buďte první, kdo napíše hodnocení k tomuto produktu.
Máte dotaz na produkt? Položte otázku našim profíkům.

Zatím se nikdo na nic nezeptal.
Spinner
Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.