Cromax 42R 1K QuickPrime VS2 bílý základní plnič ve spreji 400 ml
 • Cromax 42R 1K QuickPrime VS2 bílý základní plnič ve spreji 400 ml
 • Cromax 42R 1K QuickPrime VS2 bílý základní plnič ve spreji 400 ml
 • Cromax 42R 1K QuickPrime VS2 bílý základní plnič ve spreji 400 ml

Cromax 42R 1K QuickPrime VS2 bílý základní plnič ve spreji 400 ml

540 /ks
446bez DPH
Skladem ihned (3 ks)
 • Detailní popis
 • Parametry
 • Značka
 • Ke stažení
 • Hodnocení
 • Diskuze
1K QuickPrime Off White 42R / Medium Grey 44R / Dark Grey 46R je univerzální Wash Primer-Surfacer a dodává se ve 400 ml spreji. Je určen pro malé bodové opravy, brubrusy, včetně holého kovu. Je součástí ValueShade, který poskytuje optimální podklad pro každou barvu vrchního laku.

Jen pro profesionální použití, není určeno k prodeji spotřebiteli

Nebezpečí
acetone, butan-1-ol, propan-1-ol, epoxidová pryskyřice z bisfenolu A a epichlorhydrinu
H222, H229 - Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 - Dráždí kůži.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P280 - Používejte ochranné rukavice. Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P305 + P310 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P410 + P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
EUH018 - Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem.
EUH211 - Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky.
Kód produktu 42R
Značka DuPont

0 hodnocení a 0 uživatelských recenzí

 • 5 0x
 • 4 0x
 • 3 0x
 • 2 0x
 • 1 0x
Zatím nikdo neudělil hodnocení.
Buďte první, kdo napíše hodnocení k tomuto produktu.
Máte dotaz na produkt? Položte otázku našim profíkům.

Zatím se nikdo na nic nezeptal.
Spinner
Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.