Motip SprayPlast transparentní lesklá fólie ve spreji 400ml 360 298 -42 %
 • Motip SprayPlast transparentní lesklá fólie ve spreji 400ml
 • Motip SprayPlast transparentní lesklá fólie ve spreji 400ml
 • Motip SprayPlast transparentní lesklá fólie ve spreji 400ml
 • Motip SprayPlast transparentní lesklá fólie ve spreji 400ml

Motip SprayPlast transparentní lesklá fólie ve spreji 400ml

360 298
209 /ks
173bez DPH
Skladem ihned (223 ks)
 • Detailní popis
 • Parametry
 • Značka
 • Hodnocení
 • Diskuze

Motip Sprayplast bezbarvá lesklá sloupnutelná fólie ve spreji 400ml (ochranná folie ve spreji)

SprayPlast neboli také nazývaný PlastiDip je víceúčelový syntetický gumový nátěr s vysokou flexibilitou, který lze jednoduše nanášet na očištěný a odmaštěný povrch.
Lze použít jako optický tuning vozidel na disky kol, vnější zrcátka, spojlery, podběhy kol a mnoho dalších doplňků na autě, motociklu, nákladním automobilu, dodávce, lodi, karavanu a jinde.
Lze jej také použít na ochranné nátěry v domácnosti a hobby činnostech na hliníkové nebo ocelové rámy, zábradlí, mříže, aj.
Jako dočasnou změnu designu a zároveň ochranu originálního laku na kole, koloběžce, skůtru a i jinde.
Kromě toho lze SprayPlast aplikovat na všechny hladké povrchy, jako je kov, sklo nebo plast.
Lze změnit barvu téměř čehokoli.

Vlastnosti výrobku, které Vás přesvětčí :

 • je to jednoduše a rychle aplikovatelný potah
 • je to barevná pružná fólie pro rychlou změnu designu
 • je to stalový ochranný povlak proti kamínkům, škrábancům, nečistotám a vlhkosti
 • je to variabilní nanášení : nástřik sprejem, stříkání pistolí, natírání štětcem ....
 • je odolný při mytí, nemusíte se bát použít tlakovou myčku do 130 bar
 • je odolný proti soli, olejům a jiným mazadlům
 • lze opakovaně přetírat, to znamená jednoduchou opravu případného poškození


snadno sloupnutelné. Speciální barva/lak pro vytvoření snadno odstranitelné/sloupnutelné folie. Použitelný na hladké, nesavé povrchy, např. kov, hliník, tvrdé plasty, sklo. Poškození a vady předchozího nástřiku jsou snadno opravitelné přetřením, nebo přestříkáním produktem SprayPlast. Podklad musí být suchý, čistý beze rzi a odmaštěný. Nepoužívejte na savé materiály a na materiály, které nejsou odolné rozpouštědlům (ředidlům). Zakryjte místa, která nechcete stříkat. Před použitím protřepávejte dózu po dobu 3 minut. Práci se si vyzkoušejte na místě, kde to nejde vidět a odzkoušete kompabilitu barvy s podkladem. Aplikujte velmi tenkou první vrstvu. Poté aplikujte další 4 vrstvy křízem, ze vzdálenosti 25cm. Každá vrstva mezi aplikacemi musí schnout 10 minut. Folii je možné stahovat po cca 2 hodinách. Zcela suchý za 6-8 hodin. Postupujte podle technických listů

Video:

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/dL2d6_Zsglo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Nebezpečí
xylen maleinanhydrid
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P260 Nevdechujte aerosoly. P264 Po manipulaci důkladně omyjte kontaminované části těla. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte mýdlem a velkým množstvím vody. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P405 Skladujte uzamčené. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. P501 Odstraňte obsah / obal v souladu s místními předpisy.
Kód produktu 433528
EAN 4048500433528
Značka Motip

0 hodnocení a 0 uživatelských recenzí

 • 5 0x
 • 4 0x
 • 3 0x
 • 2 0x
 • 1 0x
Zatím nikdo neudělil hodnocení.
Buďte první, kdo napíše hodnocení k tomuto produktu.
Máte dotaz na produkt? Položte otázku našim profíkům.

Zatím se nikdo na nic nezeptal.
Spinner
Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.