Tužidlo do epoxy primerů
 • Tužidlo do epoxy primerů
 • Tužidlo do epoxy primerů

Tužidlo do epoxy primerů

194 /ks
160bez DPH
Skladem ihned (2 ks)
 • Detailní popis
 • Parametry
 • Značka
 • Hodnocení
 • Diskuze
OrangeDOT Tužidlo do epoxy primerů

Jen pro profesionální použití, není určeno k prodeji spotřebiteli.

Signální slovo: Varování
Xylen, butylacetát

H-věty:
H226 Hořlavá kapalina a páry
H319 Způsobuje vážné podráždění očí
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

P-věty:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte pěnu odolnou alkoholu, CO2, prášek, vodní mlhu

 
Kód produktu 3283.0167
EAN 8592601328321
Značka OrangeDOT

0 hodnocení a 0 uživatelských recenzí

 • 5 0x
 • 4 0x
 • 3 0x
 • 2 0x
 • 1 0x
Zatím nikdo neudělil hodnocení.
Buďte první, kdo napíše hodnocení k tomuto produktu.
Máte dotaz na produkt? Položte otázku našim profíkům.

Zatím se nikdo na nic nezeptal.
Spinner
Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.