OD 3213 Tužidlo do plniča 540 rýchle 1 L
 • OD 3213 Tužidlo do plniča 540 rýchle 1 L
 • OD 3213 Tužidlo do plniča 540 rýchle 1 L

OD 3213 Tužidlo do plniča 540 rýchle 1 L

20,50 /ks
16,94bez DPH
Skladom (5 ks)
 • Detailný popis
 • Parametre
 • Značka
 • Hodnotenie
 • Diskusia
OrangeDOT tužidlo do akrylátových plničov radu 540. Tužidlo na rýchle zasychanie.
Balenie 1 L

Len na profesionálne použitie

Varovanie
n-butyl-acetát, xylén, hexametylén-1,6-disokyanát
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
P101- Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku.
P102- Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210- Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P261- Zabráňte vdychovaniu pár.
P271- Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
P280- Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.
P302 + P352- PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P304 + P340- PO VDÝCHNUTÍ: Preneste osobu na čerstvý vzduch a nechajte ju v polohe uľahčujúcej dýchanie.
P370 + P378- V prípade požiaru: Na hasenie použite práškový hasiaci prístroj/piesok/oxid uhličitý.
P403 + P233- Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte obal tesne uzavretý.
P405- Uchovávajte uzamknuté.
P501- Odstráňte obsah/obal odovzdaním v zberni nebezpečných odpadov.
EUH 204- Obsahuje izokyanát. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Kód produktu 3213.1000
EAN 8592601321353
Značka OrangeDOT

0 hodnotenia a 0 užívateľských recenzií

 • 5 0x
 • 4 0x
 • 3 0x
 • 2 0x
 • 1 0x
Zatiaľ nikto neudelil hodnotenie.
Buďte prvý, kto napíše hodnotenie k tomuto produktu.
Máte otázku na produkt? Položte otázku našim profíkom.

Zatiaľ sa nikto na nič neopýtal.

Súvisiace produkty

Hodnotenie
Skladom
65,50 € 54,13 €
Hodnotenie
Vypredané
41,12 € 33,98 €
Spinner
Cookies Cookies

Potrebujeme Váš súhlas na využitie jednotlivých dát, aby sa Vám okrem iného mohly ukazovať informácie týkajúce sa Vašich záujmov. Súhlas udelíte kliknutím na tlačidlo „OK“.

Súhlas môžete odmietnuť tu.

Tu máte možnosť prispôsobiť si nastavenia súborov cookies v súlade s vlastnými preferenciami.